آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٧٦٦٤٠
 ایـن مـاه : ٢٧٦
 ایـن هـفتـه : ١١٩
 دیـروز : ٨٤
 امـروز : ٣٥
شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافت