مدیر سیستم
  مقدمات ایجاد پد بالگرد اورژانس هوایي بيمارستان خاتم الانبياء (ص) بررسی شد
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/04/11
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

مقدمات ایجاد پد بالگرد اورژانس هوایي بيمارستان خاتم الانبياء (ص) بررسی شد
مقدمات ایجاد پد بالگرد اورژانس هوایي بيمارستان خاتم الانبياء (ص) به منظور جابجایي مجروح و مصدوم براي بيمارستان و زمان بحران با حضور کارشناسان پايگاه هوانيروز كرمان بررسی شد.
این بازدید با حضور سرهنگ خلبان علي احسان صفي خاني ریيس ايمني و پرواز پايگاه هوانيروز كرمان به همراه سرگرد ابراهيم محمودي افسر ايمني پرواز هوانيروز كرمان، يك شنبه 7تير ماه صورت پذيرفت.