مدیر سیستم
  برگزاری كميته روز جهاني جمعيت و هفته جهاني شير مادر
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/04/18
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

برگزاری كميته روز جهاني جمعيت و هفته جهاني شير مادر
كميته روز جهاني جمعيت و هفته جهاني شير مادر با حضور دكتر ساعي زاده مدير شبكه بهداشت و درمان، شهابي معاون عمراني فرماندار، رفيعي پور سرپرست مركز بهداشت و تعدادی از مسئولين ادارات شهرستان سه شنبه 16 تير ماه در تالار سلامت برگزار شد.

در این جلسه دكتر ساعي زاده در مورد اهميت افزايش روند رشد جمعيت و قوانين مصوب شده سخناني بیان کرد.

وي گفت: اطلاع رساني و جلب مشاركت همه جانبه سياستگزاران و برنامه هاي آموزشي عمومي سلامت محور با توجه به وضعيت شهرستان ها بسيار حائز اهميت است .