مدیر سیستم
  بازدید مسئولین شبكه بهداشت و درمان بافت از چند خانه بهداشت مرکز دشتاب
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/05/01
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

بازدید مسئولین شبكه بهداشت و درمان بافت از چند خانه بهداشت مرکز دشتاب
مدير شبكه بهداشت و درمان بافت به همراه تيم هاي بازدید كننده دوشنبه29تيرماه از مركز بهداشتي درماني دشتاب و خانه بهداشت هاي روستاهاي تابعه دهوج، بدرآباد، كشكوئيه، اسلام آباد، وكيل آباد، بازدید نمودند.

در پايان تيم هاي بازديد كننده در مركز بهداشتي درماني دشتاب جلسه گزارش دهي تشكيل داده و مسئولين تيم ها گزارش خود را در خصوص نحوه بازديدها و كمبودها اعلام و توضيحات لازم را ارائه کردند.

همچنین دكتر ساعي زاده راهكارهاي لازم را جهت بهبود مشكلات بيان كرد .