مدیر سیستم
  سمينارآموزشي استاندارد بيمارستانهاي دوستدارايمني بيمار
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1391/08/30
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

دكترلاري زاده معاونت درمان درسمينارآموزشي استاندارد بيمارستانهاي دوستدارايمني بيماردرمحل سالن اجتماعات بيمارستان خاتم الا نبياء(ص) بافت گفت بي شك همه عوامل درماني از پزشك گرفته تا پرستاران و ... همه دوستدار سلامت بيماران و به دنبال بهترين راه براي درمان مردم هستند اما استفاده علمي و رعايت استانداردهاي درماني در بيمارستانها از ضرورياتي است كه مي طلبد به آن با دقت و رعايت بيشتري عمل شود كه رعايت اصول ايمني هزينه هاي درماني را پنج تا ده درصد كاهش مي دهد دكتر لاري زاده افزود استقرار استانداردهاي بيمارستاني در همه بيمارستانها از اهميت وي‍‍ژه اي برخوردار است كه لازم است با دقت و جديت پيگيري و اجرا و آموزش داده شود در پايان اين مراسم دكتر لاري زاده و هيئت همراه از بخش هاي مختلف بيمارستان بافت بازديد كردند.