۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۹ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۹ مهر   

این کمیته که  بمناسبت هفته سلامت روان و با همت واحد بهداشت روان در سالن سلامت مرکز بهداشت برگزار شد،رضایی معاون فنی مرکز بهداشت ضمن خیر مقدم و گرامی داشت هفته سلامت روان به تشریح برنامه ها هفته سلامت روان پرداخت .درادامه شیخ اوشاغی مسئول واحد بهداشت روان با اشاره به شعاره هفته سلامت روان (مراقبت سلامت روان برای همه :بیایید آن÷رابه یک واقعیت تبدیل کنیم) از ادارات شرکت کننده در جلسه خواست تا با همفکری و همراهی باهم برنامه های هفته سلامت را در ادارات اجرا کنند.درپایان حاضرین به بحث و نظر در این باره پرداختند.

324fafc9-38fe-4529-8364-cf60d86b817d
5e8777f7-cadd-44c9-aa17-4aef4278c73f
c004d614-bfb9-41b5-80df-d35dfb6f3af3
c570d7ea-027e-4670-80a1-3b233ef1bb78
cc28dde9-2f19-46e5-9210-c739d60b146e
d9fb4014-b12f-4dc6-8ad2-56efcba4e10e