۱۴۰۰ شنبه ۱۳ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۸ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۸ آبان   

به مناسبت 17 آبان ماه روز رادیولوژی، دکتر بازوار با همراهی مسیولین بیمارستان  با اهداِ شاخه گل اززحمات پرسنل این بخش قدردانی نمودند.

01a38a23-76a0-490b-8a01-bc1cc3696f4a
4a7576ec-af47-430e-a363-e304159f4ee2
82a21afe-315c-41ae-84bb-9345a09b7bad
ad589360-8bf4-4954-b831-ff9ee64207f1
cca7faa0-ff17-478c-b90c-155208a5744a
d3387ba9-9b8e-44ff-9b20-99e7a366070e