۱۴۰۱ سه شنبه ۱۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۶ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۱۰ مرداد    تعداد بازدید : 6313

 

ذبیح الله رسولیان

مسئول واحد بهداشت محیط

تلفن تماس: 03442420254

 


 

ثانیه جهانداری

کارشناس واحد بهداشت و محیط

تلفن تماس: 03442420254

 


 

بهزاد بهرام نژاد

کارشناس واحد بهداشت و محیط

تلفن تماس: 03442420254

 


 

مهدیه مددی

کارشناس واحد بهداشت حرفه ای

تلفن تماس: 03442420254

 


 

معصومه عظیمی زاده

کارشناس واحد بهداشت حرفه ای

تلفن تماس: 03442420254

 


 

ایمان قاسمی 

کارشناس واحد بهداشت ومحیط

تلفن تماس: 03442420254

 


 

زهره شیخ اوشاغی

کارشناس واحد بهداشت و محیط

تلفن تماس: 03442420254

 


بهداشت محیط:

 • کنترل وضعیت بهسازی و بهداشتی مراکز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي، اماکن عمومي و اماکن بين راهي؛

 • كنترل آب آشاميدني مناطق تحت پوشش از نظر ميكروبي و شيميايي و به صورت متناوب و اطمينان از سلامت آب منطقه و اعلام نتايج به ارگانهاي مربوطه

 • كلرسنجي روزانه و ثبت آن در پرونده كلرسنجي با قيد مشخصات ايستگاه كلرسنجي و اعلام نتايج به مرکز بهداشت و ارگانهاي مربوطه و در صورت لزوم گندزدايي آب

 • كنترل مواد غذايي و نمونه برداري از مواد غذايي مشكوك و ارسال آن به آزمايشگاه و معدوم نمودن مواد غذايي فاسد بر اساس دستورالعملهاي مربوطه

 • اجراي طرح يكنواخت سازي ماده ۱۳ مواد خوردني و آشامدني و آرايشي و بهداشتي و اخذ مجوز تعطيل اماكن و مراكز و تعطيلي آنها

 • معرفي پيشه وران به آزمايشگاه و صدور كارت معاينه پزشكي جهت آنها طبق دستورالعملهاي صادره

 • بازديد از مدارس و مراكز آموزشي

 • بازدید از مهد كودكها،روستا مهدها و مراکز تحت پوشش بهزیستی،پیگیری تا حصول نتیجه

 • بازديد و كنترل استخرهاي شنا ،شناگاههای طبیعی و حمامهاي سونا

 • بازديد از پاركها،مراکز تفریحی و ورزشگاهها و ترمينالها و تشكيل پرونده بهداشتي واعلام به سازمانها و مسئولين زيربط و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب؛

 • بررسي كنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده كننده آنها و مكاتبه با ارگانهاي مربوطه

 • رسيدگي به شکايات در زمينه های مختلف بهداشتي

 • سنجش يد در نمكهاي خوراكي يددار بطور روزانه و نمونه برداري از نمكهاي يد دار و ارسال به آزمايشگاه

 • مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسي كانونهاي آلوده و برآورد ميزان سم مورد نظر با توجه به ميزان آلودگي و نظارت بر سم پاشي توأم با آموزشهاي لازم و طعمه گذاري

 • كنترل و پايش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمايي و ارشاد آنها جهت پيشبرد اهداف بهداشتي و ارائه راهكارهاي مناسب

 • اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلايای طبيعي

 • شركت در جلسات بازآموزي و سمينارهاي طبق دستورالعملهاي مربوطه

 • بازديد از اماكن متبركه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه

 • بازديد از جايگاههاي پمپ بنزين و پيگيري نواقص مربوطه

 • كنترل بهداشتي اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهي وضعيت بهداشتي آنها

 • شركت در طرحهاي ملي و كشوري جهت هماهنگي لازم براي پيشبرد اهداف بهداشتي

 • آموزش بهداشت جهت كليه متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی توام با فعاليتهاي روزمره به طور چهره به چهره

 • آموزش بهداشت دانشجويان پیراپزشکی

 • نظارت بر دفع بهداشتي زباله در مناطق شهری و روستايي

 • نظارت بر احداث و بهسازی توالت خانوار های روستايي

 • نظارت بر فعاليتهای آموزشگاه های صنوف

 • اجرای طرح شهر سالم

 • اجرای روستای سالم

 • بهسازی محيط روستا

 • برگزاری جلسات شورای بهداشت روستا

 • نظارت بر فعاليت بهورزان در مورد كنترل كيفيت بهداشتي آب آشاميدني، بهسازي ( محيط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه ،قنات و ... )، مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي، بهداشت محيط منازل، جلب مشاركت همگاني در جمع آوري و دفع بهداشتي زباله و فضولات و كنترل كيفيت مواد غذايي و آموزش موازين بهداشت محيط و .... و گزارش نتايج به مرکز بهداشت

 • راهنمایي و آموزش مردم و جلب مشاركت عمومي و همكاريهاي بين بخشي در زمينه اجراي پروژه هاي شهر سالم؛ 

 • اجرای طرح توسعه و تشديد مواد غذايي در غالب طرح ضربت

 • اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی

 • جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي، آب آشاميدني و تأسيسات آب و فاضلاب و ... و تكميل فرمهای مربوطه؛

 •  تجزيه و تحليل آمار و شاخصهای بهداشت محيط

نظر شما :
captcha