۱۴۰۱ دوشنبه ۱۱ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۶ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۰ تير    تعداد بازدید : 5281

 

پریوش شیخ اوشاغی

مسئول واحد سلامت روان

تلفن تماس: 03442423838

 


 سلامت روان

 • شناخت و بررسی بيماريهاي رواني

 • بررسي و تعيين ميزان بيماريهاي رواني در شهرستان

 • تشكيل و شركت در كميته فني بهداشت روان شهرستان

 • تدوين و اجراء برنامه هاي آموزشي براي رده هاي مختلف بهداشتي

 • همراهي با تيم بازديد از مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تحت پوشش خدمات بهداشت روان به منظوربررسی فعالیت مراکز در زمینه بهداشت روان

 • جمع آوري ، كنترل ، تجزيه و تحليل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مربوط به پيگيري بيماريهاي رواني

 • پايش و ارزشيابي مداوم برنامه اجرائي شهرستان و تلاش جهت رفع نارسائيها و بهبود عملكرد

 • پيشنهاد و مشاركت در اجراي آموزشهاي عمومي جامعه در زمينه مسايل بهداشت روان

 • هماهنگي و جلب همكاري درون بخشي و ساير بخشهاي اجتماعي ، اقتصادي و محلي  كه در پيشبرد برنامه ها موثرن

 • مشاركت در اجراي پروژه هاي تحقيقات كاربردي در نظام بهداشتي پس از تصويب و ابلاغ.

 • گزارش ساليانه پيشرفت و عملكرد برنامه در شهرستان 

 • انجام مشاوره خانواده ، قبل از ازدواج و مشاوره ترک اعتیاد (بصورت موردی)  

 

پیشگیری از سوء مصرف مواد اعتیاد آور

 

 • آگاهسازی عمومی در جهت کاهش تقاضای مصرف مواد

 • آموزش اصول پیشگیری از اعتیاد به پرسنل بهداشتی

 • ادغام طرح پیشگیری از سوء مصرف مواد در خدمات بهداشتی اولیه (PHC)

 

کاهش آسیب ناشی از سوءمصرف مواد اعتیاد آور

 • راه اندازی مرکز گذری شما ره ۱ (ِِDIC)

 • نظارت بر نحوه ارائه خدمات این مرکز

 • هماهنگی جهت حضور دستیاران روانپزشکی در این مرکز

 • جمع آوري ، كنترل ارسال به موقع آمار