۱۴۰۱ سه شنبه ۱۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۶ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۶ تير    تعداد بازدید : 4739

 

حکیمه کاشانی

مسئول واحد دارویی

تلفن تماس: 03442423838

 


 

نصرت جمعه پور

تکنسین دارویی

تلفن تماس: 03442423838

 


شرح وظایف واحد 

  •  بررسی موجودی دارو خانه و درخواست دارو
  •  کنترل و ثبت مرتب موجودی داروخانه
  •  نظارت و کنترل دقیق تاریخ مصرف دارو و لوازم
  • مسئولیت واحد امور دارویی مرکز و نظارت بر کار پرسنل 
  • نظارت بر انبار گردانی پایان سال و تهیه لیست
  • درخواست دارو از شرکت دارویی
  • کنترل و تعویض داروهای تاریخ نزدیک
  • درخواست و توزیع مواد آزمایشگاهی
نظر شما :
captcha