۱۴۰۱ دوشنبه ۱۱ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۶ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۲ تير    تعداد بازدید : 5306

 

معصومه سلطانی نژاد

مسئول کارگزینی

تلفن تماس: 03442420651

 


 

سیما ولی پور حسینی

کارشناس کارگزینی

تلفن تماس: 03442420651

 


کارگزینی

 • تهيه پيش نويسهاي كارگزيني از قبيل : پيش نويس احكام انتقال،ترميم حقوق ،مرخصي، ارتقاء گروه، مأموريت،اضافه كاري و تنبيه و تشويق و نظيرآن با اطلاع مقام ما فوق و رعايت قوانين و مقررات مربوط.

 • تهيه احكام پرسنلي

 • بررسي ارزشيابي كاركنان و اجراي صحيح ارزشيابي

 • آموزش پرسنل در خصوص شرح وظايف چگونگي ارزشيابي و حقوق قانوني پرسنل

 • تهيه گزارشات لازم از جمله گزارشات آماري و گزارشهايي كه از سوي مسئولين مربوطه ميشود

 • پيش بيني و تهيه احتياجات پرسنل

 • شركت در كميسيونها و جلسات مختلف

 • انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كاركنان

 • پاسخگويي ، مكاتبات اداري و سوالات مراجعين و مسئولين مربوطه

 • پيگيري امور مربوط به آموزش كاركنان ( استخدامي ، جديد الورود طرح لايحه و پيام آوران بهداشت )

 • امور مربوط به كاركنان مشمول طرح لايحه نيروي انساني ، پيام آوران بهداشت و ضريب k

 • انجام امور بازنشستگي كاركنان بازنشسته و كاركناني كه به بازنشستگي نائل مي شوند

 • آموزش مسائل اداري و منابع انساني به كاركنان در طول سال

 • اجراي طرح مسير ارتقاء شغلي كارشناسان و كاركنان دسته هاي بهداشتي درماني و همچنين مديران و مشاوران ستادي

 • تشكيل كميته مختلف مربوط به منابع انساني در خصوص نقل و انتقالات ، آموزش ، ارتقاء گروه ، تغيير عنوان ، طرح تكريم ارباب رجوع و غيره و پيگيري مصوبات كميته

 • انجام امور مربوط به مرخصي كاركنان

 • تهيه و تكميل برگه هاي تخصيص جهت انتصاب و ارتقاء گرو ه و تعغير عنوان

 • اجراي طرح هاي طبقه بندي مشاغل و تشكييل كميته هاي مربوطه

 • انجام امر مربوطه به گزينش كاركنان

 • كنترل ورود و خروج پرسنل

 • بايگاني اسناد و مدارك مربوط به پرسنل

 • نظارت بر رعايت شئونات اسلامي در محيط كار

 • اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

 • مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و بخشنامه هاي مربطه

 • پيگيري نيازهاي استخدامي و اعلام نياز دستگاه با توجه به پستهاي بلاتصدي

 • انجام امورات مربوط به تمديد قرارداد كاركنان پيماني و تكميل فرم هاي تمديد قرارداد

 • انجام ساير امور ارجاعي

نظر شما :
captcha