۱۴۰۱ سه شنبه ۱۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۶ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد    تعداد بازدید : 4807

 

مهندس حمیدرضا خضری مقدم

مسئول واحد امورساختمانی

تلفن تماس: 03442423838

 


امورساختمانی:

 • انجام امور جاری مهندسی و مشاوره در بخش نظارت کارگاهی در پروژه های عمرانی

 • نظارت بر انجام مطالعه اولیه و تهیه طرح‌ها و نقشه‌های پروژه‌های عمرانی

 • بررسی و اعلام نظر در خصوص نقشه ها و مشخصات فنی تهیه شده توسط پیمانکاران

 • نظارت فنی بر حسن اجرای پروژه‌های عمرانی و رسیدگی و تایید صورت وضعیت‌های پیمانکاران

 • اعلام نظر و نظارت فنی بر خرید مصالح ساختمانی

 • برنامه ریزی و نظارت بر رعایت استانداردهای ایمنی ساختمانها و ابنیه

 • برآورد نقشه ها و تهیه اسناد مناقصه و تهیه و تنظیم اسناد و مدارک ارجاع کار به مشاوران و پیمانکاران واجد شرایط در چارچوب مقررات

 • تنظیم و ارائه موافقت نامه های طرح های عمرانی به سازمانهای مرتبط

 • تهیه و برآورد کارهای جدید ابلاغی به پیمانکاران طرح های عمرانی مجموعه

 • کنترل و نظارت مقطعی و موردی بر روند اجرای طرح های عمرانی

 • کارشناسی املاک و ساختمانهای معرفی شده توسط واحدهاو سازمانهای تابعه 

 • رسیدگی به صورت وضعیت و عملکرد پیمانکاران و ارائه گزارش به مقامات مافوق

 • تهیه متره و برآورد مصالح ساختمانی و تاسیساتی مورد نیاز طرح های عمرانی جهاد

 • پیگیری و نظارت بر خرید مصالح ساختمانی و گرفتن استعلام قیمت

 • تهیه و تنظیم آرشیو اسناد، مدارک و نقشه های معماری ، سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی طرح های عمرانی

 • پیگیری کلیه امور اداری مربوط به طرح ها ی عمرانی از ادارات و سازمانهای مربوطه

 • انجام خدمات مشاوره، طراحی و نظارت در مورد طرح های عمرانی 

 • تهیه و تنظیم صورتجلسه های کارگاهی و انجام کار

 • پیگیری و انجام امور مربوط به تحویل موقت شامل بررسی کارهای اجرایی بر اساس نقشه ها و پیگیری تشکیل کمیسیون تحویل

 • رسیدگی به صورت وضعیت مالی و ریز متره و تعدیل های قراردادها و انعکاس آن به مقامات مافوق

 • تهیه و تنظیم گزارش کارشناسی از وضعیت طرح های عمرانی حسب نیاز مقام مافوق

 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

 

نظر شما :
captcha