۱۴۰۱ سه شنبه ۱۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۸ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۲ تير    تعداد بازدید : 6433

 

نرگس حمزه نژاد

مسئول آموزشگاه بهورزی

تلفن تماس: 03442423488

 


 

فاطمه حجتی

مربی آموزشگاه بهورزی

تلفن تماس: 03442423488

 


 

فاطمه هاشمی

مربی آموزشگاه بهورزی

تلفن تماس: 03442423488

 


 

زهرا حمزه نژادی

مربی آموزشگاه بهورزی

تلفن تماس: 03442423488

 


الف -پذيرش بهورز

ازطریق همکاری با کمیته ی پذیرش معاونت بهداشتی و کمیته آزمون دانشگاه و با تشكيل كميته پذيرش بهورز شهرستان با حضور: رئيس مركز بهداشت شهرستان، مدير مركز آموزش بهورزي شهرستان،كارشناس مسئول گسترش مركز بهداشت شهرستان، مسئول حراست و مسئول كارگزيني مركز بهداشت شهرستان به منظور:

 • تعيين روستاهاي داراي اولويت از نظر جذب و پذيرش بهورز

 • بررسي پستهاي بلاتصدي بهورزي و پیش بینی خروجی های بهورزی در 2 سال آتی با احتساب 30 سال خدمت

 • اعلام نياز وتعيين اولويت ها به حوزه معاونت بهداشتي و مرکز بهداشت استان و درخواست مجوز جذب بهورز

 • اطلاع رساني در خصوص  پذيرش بهورز بومي در روستاهاي مورد نظر و توجيه برنامه در روستاهاي اصلي و قمر خا نه هاي بهداشت و جلب همكاري مردم رئیس و اعضای شوراي اسلامي معتمدان محلي، خانواده ها و غيره از طريق مراجعه مستقيم   مدير،مربيان و كارشناسان واحد گسترش مركز بهداشت شهرستان و نشر آگهي در مساجد، خانه بهداشت مركز بهداشتي درماني، اماكن عمومي و غيره برابر دستور العمل های صادره از سوی کمیته پذیرش معاونت بهداشتی پس از اخذ مجوز و مشخص شدن   روستاهای الویت دار

 • جمع آوري و بررسي مدارك مورد نياز داوطلبان، تائيد بومي بودن و  سكونت در محل داوطلبان، تنظيم پرونده و ارسال اسامی واجدین شرایط به کمیته پذیرش معاونت بهداشتی  دانشگاه

 • همکاری و هماهنگی در برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه با توجه به اعلام کمیته پذیرش معاونت بهداشتی و کمیته آزمون دانشگاه

 • پی گیری دریافت اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام و تکمیل پرونده در مرکز آموزش بهورزی

 • فراهم نمودن تسهيلات لازم براي سنجش سلامت فراگیران/کارآموزان بهورزی  در زمان ثبت نام و قبل از شروع دوره آموزشی

 

ب- آموزش وتربیت فراگیران */ کارآموزان بهورزی**

 • اجراي برنامه هاي آموزش نظري – عملي و كار آموزي و ترتيب حضور فعال و مستمر مربيان در كليه مراحل آموزشي

 • پی گیری امور رفاهی فراگیران /کارآموزان بهورزي

 • برنامه ریزی آموزشی پایه اول و دوم ( نظری –عملی و کارآموزی )

 • تهیه و تدوین طرح درس روزانه و كلي، چك ليست هاي آموزشي و مهارتی بر اساس آخرین دستورعمل ها

 • برگزاري آزمون هاي پايان هر پايه و مشاركت در آزمون نهایی

 • ارزشیابی مستمر و پایانی

 • نظارت مستمر بر فعاليت پرسنل خانه هاي بهداشت آموزشي و دانش آموزي و پایگاه های خدمات جامع سلامت

 • تامين محيط سالم اجتماعي براي فراگیران / کارآموزان در حال تحصيل و نظارت بر رفتار و انظباط آنان

 • بر پايي اردوهاي علمي فرهنگي تفريحي فراگیران/ کارآموزان بهورزي در معيت مربيان

 • اجراي آموزش عملي و كارآموزي کمک های اولیه و.... در بيمارستان

 

ج - آموزش و بازآموزی کارکنان نظام سلامت

 • حضور فعال در جلسات آموزشي و بازآموزي دوره های آموزشی در مركز بهداشت شهرستان و استان

 • برگزاري برنامه آموزشي دوره آموزش بهورز ماما، ماما روستا (درمناطق خاص)

 • بر نامه ریزی جهت آموزش حضوری و غیر حضوری مراقبین سلامت خانواده بر اساس آخرین دستور العمل های برنامه و صدور گواهی های لازم بر اساس فرمت های ابلاغی

 • برنامه ريزي جهت ارتقاء مستمر مهارت های آموزشی بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحي و تجزيه وتحليل نتایج كارگاه هاي آموزشی برگزار شده

 • برنامه ریزی و آموزش بدو خدمت کارکنان نظام سلامت شامل اجرای برنامه ریزی آموزشی- تعیین سرفصل و ساعت مورد نیاز- تهیه پکیج آموزشی و صدور گواهی با مشارکت واحدهای کارشناسی مربوطه

 • مشاركت در برنامه ريزي و بازآموزی سایرکارکنان نظام سلامت در قالب کمیته آموزش*

 • طراحي، برنامه ريزي، اجرا و ارزشیابی برنامه هاي آموزش غير حضوري ( از راه دور ) بهورزان و مراقبان سلامت و سایر کارکنان به ویژه در قالب آزمون های فصلنامه بهورز و مراقبان سلامت

 • ارتقاء مهارت های آموزشی مربیان وسایرکارکنان

 • شركت درجلسات ادغام برنامه هاي جديد و همكاري و مشاركت در اجراي برنامه ها و انتقال آموزش ها به ساير رده ها

 • هماهنگی جهت تشكيل كميته آموزش* شهرستان ( متشكل از رئيس مركز بهداشت شهرستان , مدير مركز آموزش بهورزي، کارشناسان  ستادي بر حسب مورد،رابط آموزش و بازآموزی)

 • مشارکت در برگزاری دوره هاي كارورزي، كارآموزي دانشجويان علوم پزشكي

 

د- سایر وظایف

 • برگزاري مراسم بزرگداشت روز بهورز با همكاري ساير واحد هاي ستادي

 • انتخاب بهورز و مربي نمونه براساس چک لیست 

 • تشكيل شوراي بهورزي براساس آیین نامه ی مربوطه

 • مشاركت در پایش های گروهی مرکز بهداشت شهرستان از خانه های بهداشت، مراکز خدمات جامع سلامت روستایی، پایگاه های خدمات جامع سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت شهری

 • اعلام زمان راه اندازی خانه بهداشت دانش آموزی و برآورد تجهیزات لازم و اعلام مراتب به مرکز بهداشت شهرستان و همكاري در تجهیز و راه اندازي خانه هاي بهداشت دانش آموزي

 • تمهيد مقدمات دريافت ديپلم كار دانش بهورزان متقاضی 

 • ارائه نظر کارشناسی درخصوص امور  اداری مرتبط با بهورزان شاغل ( درخواست نقل و انتقال ادامه تحصیل و تغییر عنوان ) درصورت درخواست بر اساس ضوابط و مقررات جاری

 • مشارکت در برنامه های پژوهش در عرصه هاي بهداشتي درماني

 

 

نظر شما :
captcha