۱۴۰۱ سه شنبه ۱۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۰ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۶ تير    تعداد بازدید : 1467

 

رخساره سالارمحمدی

مسئول واحد غیرواگیر

تلفن تماس: 03442425825

 


 

مهری فتحی

کارشناس غیرواگیر

تلفن تماس: 03442425825

 


  بیماری های غیر واگیر

 • پیگیری برنامه های مراقبت و پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر در سطح شهرستان(دیابت-تالاسمی-فشار خون-سوانح و حوادث-فنیل کتنوری-هیپوتیروئیدی- سرطان...)

 • آموزش در خصوص کلیه بیماریهای غیر واگیر بر حسب اولویت در شهرستان به پرسنل بهداشتی درمانی و عموم مردم

 • نظارت بر فعالیتهای بیماریهای غیر واگیر مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

 • جمع آوری،تجزیه و تحلیل و ارسال آمارها

 • گزارش دهی بیماریهای غیر واگیر

 • تشکیل کمیته ها و جلسات بخشی و برون بخشی

 • تامین وسایل و لوازم جهت انجام غریالگری تیرویید و PKU

 •  پیگیری موارد مثبت

  در ذیل در مورد هر بند توضیحاتی داده می شود :

 

پیگیری برنامه های مراقبت و پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر در سطح شهرستان :

  دیابت

 • آموزش در خصوص دیابت و عوارض آن به عموم مردم و کارکنان محیطی(خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی
 • نظارت بر غربالگری دیابت در سطح خانه های بهداشت و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت به منظور شناسایی بیماران دیابتی و تحت مراقبت قرار دادن آنها جهت کنترل بیماری و پیشگیری از عوارض بیماری
 • هماهنگی بین خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی با واحد دیابت مستقر در بیمارستان امام رضا(ع) به جهت مراقبت بیماران
 • برگزاری جلسات کمیته دیابت

  فشار خون

 • آموزش در خصوص فشار خون و عوارض آن به عموم مردم و کارکنان محیطی(خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی)

 • غربالگری فشار خون در سطح خانه های بهداشت جهت شناسایی بیماران فشارخونی و تحت مراقبت قرار دادن آنها جهت کنترل بیماری و پیشگیری از عوارض آنها

  تالاسمی

 • آموزش در خصوص تالاسمی و عوارض آن و همچنین چگونگی انتقال بیماری از والدین به فرزندان به عموم مردم و کارکنان بهداشتی و همچنین عاقدین

 • غربالگری دختران و پسران متقاضی ازدواج(استراتژی اول تالاسمی)

 • مشاوره جهت ذوج ناقلین

 • مراقبت ذوج ناقلین به منظور پیشگیری از تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور

 • مراقبت والدین بیمار ان تالاسمی و همراهی آنها تا به دنیا آوردن یک نوزاد سالم

 • اجرای استراتژی سوم پیشگیری از تالاسمی ماژور

 • کنترل زوجهایی که قبل از سال 1372 ازدواج کرده اند. چون قبل از سال 72 آزمایشات قبل از ازدواج انجام نمی شده است ذوجین از و ضعیت ناقل بودن یا نبودن خود بی خبرند.

 • ارجاع ذوج ناقلین جهت انجام ازمایشات تشخیص پیش از تولد( PND )

  غربالگری نوزادن

 • اجرای غربالگری نوزادان جهت شناسایی بیماری فنیل کتنوری- هیپو تیروئیدی در مراکز بهداشتی درمانی تابعه

 • آموزش به زنان باردار در خصوص بیماری های مذکور و اهمیت غربالگری

 • تامین وسایل و مواد لازم جهت غربالگری برای مراکز نمونه گیری

 • ارسال نمونه های گرفته شده به ازمایشگاه غربالگری نوزادان

 • گرفتن جواب آزمایشات از ازمایشگاه

 • پاسخگو بودن در خصوص جواب ازمایشات به والدین

 • پیگیری موارد مشکوک به هیپو تیروئیدی ،و فنیل کتونوری جهت آزمایشهای مجدد و تائیدی

 •  ارجاع موارد بیمار جهت درمان به پزشکان فوکال پوینت

 • اطلاع به والدین نوزادان جهت آگاهی و مراقبت از نوزادان خود

 • برگزاری کمیته و کلاس های آموزشی هیپو تیروئیدی جهت پرسنل درگیر برنامه

  سوانح و حوادث

 • آموزش به عموم مردم نسبت به اهمیت سوانح و حوادث و میزان مرگ و میر بالای آن

 • تکمیل نمودن چک لیستهای ایمنی منزل در سطح خانه های بهداشت هر سال و آموزش جهت برطرف نمودن عوامل حادثه زا و اصلاح مکانهای حادثه زا در منازل

 • ثبت حوادث در درمانگاه شبانه روزی به منظور شناسایی اولویت عاملهای سوانح و حوادث در شهرستان جهت برنامه ریزی و پیشگیری

 •  فراهم کردن مقدمات جامعه ایمن و پیوستن به جامعه ایمن بین المللی با همکاری، فرمانداری، شهرداری، آموزش و پرورش،راهنمایی و رانندگی، اداره راه و ترابری...

  سرطان

 • گرفتن آمارهای سرطان از مراکز و ارسال به معاونت بهداشتی

 • آموزش در خصوص سرطانها بخصوص سرطانهای شایع در شهرستان نظیر معده و ...

 • همچنین واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر به عنوان مجری طرح های واحدغیر واگیر معاونت بهداشتی در شهرستان می باشد.

 • همچنین برگزاری مراسمهای مختلف هماهنگ با تقویم های بهداشتی درمانی نظیر روز جهانی قلب،روز حمایت از بیماران خاص،و ...

 

  در مورد بند های 2 تا 8 در قسمت بیماریهای واگیر توضیحات داده شد.

 

  شرح وظایف کارشناس بهداشت عمومی در واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها:

 • جمع آوری اطلااعات مربوط به سلامت وبیماری درشهرستان وتجزیه وتحلیل آنها بمنظور شناسایی بیماری ها ومشکلات بهداشتی شایع در شهرستان وبرنامه ریزی واجرای راهکارهای مناسب جهت مقابله با آنها

 • اجرای موازین پیشگیری وپیگیری ودرمان بیماری هایی که باید تحت مراقبت باشند

 • داشتن توانایی لازم حهت مقابله با همه گیری بیماریهای مختلف

 • آموزش کلیه کارکنان بهداشتی و آحاد مردم دررابطه با بیماری های مختلف و راه های درمان و پیشگیری از آنها

 • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه بیمار ی های گوناگون به مراجعه کنندگان

 • تامین کلیه واکسن های مورد نیاز شهرستان ونگهداری آنها درشرایط و دمای مناسب و توزیع آنها درسطح مراکز واکسیناسیون شهرستان جهت انجام واکسیناسون گروه های هدف

 • برنامه ریزی جهت اجرای واکسیناسیون مناطق و جمعیت های آسیب پذیر به منظور پیشگیری از بروز بیماری

 • برنامه ریزی جهت اجرای مراقبت از بیماری ها در اتباع بیگانه به منظور کنترل بیماری

 • انجام واکسیناسیون در گروه های خاص (مننژیت وکزاز درسربازان و هاری در افراد حیوان گزیده)

  شرح وظایف کاردان مبارزه با بیماریها :

 • همکاری و همراهی با پزشک و سایر کارشناسان مربوط در تیم بازدید از خانه های بهداشت

 • همکاری با کارشناس مربوط در تهیه برنامه های عملیاتی بیماریهای غیرواگیر منطقه

 • انجام خدمات محدود و مجاز در زمینه مبارزه با بیماریها و بررسیهای مقدماتی

 • همکاری با کارشناسان مربوطه در آموزش بهداشت به کارکنان تحت آموزش

 •  بازدید از منازل تحت پوشش خانه های بهداشت جهت نظارت بر اجرای روند برنامه های مختلف از جمله برنامه ایمنی در منزل

 • همکاری در امر آموزش بهداشت عمومی با کارشناسان مربوط

 • پیگیری موارد مشکوک به کم کاری مادرزادی تیروئید و PKU و ...

 • مشاوره با زوجهای ناقل تالاسمی

 •  شرکت در کلاسهای آموزشی برگزار شده در ستاد شبکه بهداشت

 • انجام سایر امور مربوط ارجاعی

نظر شما :
captcha