۱۴۰۱ سه شنبه ۱۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۰ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۲۷ فروردين    تعداد بازدید : 1853

 

زیبا طلابیگی  

مسئول بخش اورژانس

 

شماره تماس:  03442428815

داخلی 1232

   

 

 

 

 

 

 

 


شرح فعالیت

خدمات  قابل ارائه در بخش: پذیرش بیماران مراجعه کننده به اورژانس در تمامی سطوح تریاژ اعم از بیماران قلبی،داخلی،جراحی وغیره

 معرفی بخش:  این بخش شامل **تخت فعال می باشد که شامل** تخت بستری حاد و**تخت بستری زنان و**تخت بستری مردان و** تخت ایزوله واتاق عمل سرپایی واتاق احیا می باشد.

نحوه عملکرد در اورژانس

 • تریاژ بیماران و اولویت بندی ورسیدگی به بیماران بدحال

 • حضور پرسنل وپزشکان مجرب وسوپروایزرین در شیفتهای مختلف

 • فعال بودن سیستم آموزش به بیمار

 • فعال بودن سیستم آموزش به پرسنل وبرگزاری کلاسهای مورد نیاز به صورت دوره ای وبرگزاری جلسات درون بخشی به صورت ماهیانه

 • نظارت کامل سوپروایزرین بر روند درمان بیماران وگزارش نواقص مربوطه ورفع نواقص

 • انجام بازدیدهای مدیریتی به صورت دوره ای وگزارش نواقص ورفع آنها

 • استفاده از دستبند شناسایی بیماران

 • مشخص بودن پرستار هر بیمار

 • نوشتن برنامه های بحران واستفاده از پرسنل در زمان بحران در شیفتها

 

شاخصهای مهم بخش اورژانس

 • رضایتمندی مراجعین

 • تعداد بیماران تعیین تکلیف شده زیر ۶ ساعت

 • تعداد بیماران تعیین تکلیف شده زیر ۱۲ ساعت

 • تعداد بیماران ترک با رضایت شخصی      

 • تریاژ                                 

 • تعداد CPR ناموفق

 • این شاخص ها ماهیانه به  واحد آمارو مدیریت بیمارستان و سه ماهه به معاونت درمان ارسال شوند.

 

نظر شما :
captcha