۱۴۰۱ سه شنبه ۱۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۰ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد    تعداد بازدید : 5942

 

مرضیه موسوی                        

مسئول بخش جراحی

 

شماره تماس:  03442428815

داخلی: 1052

   

 

 

 

 

 

 

 


شرح وظایف مسئول بخش جراحی عمومی 

 • بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات
 • تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان
 •  تنظیم برنامه کار و تقسیم کار پرسنل تحت نظارت در شیفتهای مختلف
 • برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیما ر
 • برنامه ریزی جهت اگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استاندارها ، محیط فیزیکی ، وسایل و تجهیزات
 • پیش بینی نیازهای بخش از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری آن
 • برنامه ریزی جهت تغییر و تحول تجهیزات   بخش در هر شیفت کاری
 • تشکیل جلسات درون بخشی و جلب مشارکت پرسنل در جهت حل مشکلات بخش
 • توجه به نیازهای پرسنل و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
 • شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، بیماران جهت بهبود وضعیت
 • مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت
 • مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان
 • کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی
 •   تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی
 • ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق بررسی رضایت مندی
 • کنترل و پیگیری و ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن

 

شرح وظایف پرستاران شاغل در بخش جراحی عمومی 

 • انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهای خدمات پرستاری و ثبت و پیگیری ان مانند : تامین بهداشت ، تغذیه ، خواب ، نیازهای دفعی ، تنفس و v/s  
 • انجام مراقبتهای تشخیصی درمانی تجویز شده مانند : مایعات وریدی ، تزریق خون ، EKG   ، گذاشتن سوند فولی ، سوند معده ، گچ گیری ، آتل گیری   ، IV LINE
 • انجام اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی با حضور تیم احیاء
 • ارائه اقدامات پرستاری در انتقال بیمار از بخش به بخش دیگر و ارائه گزارشات مربوط
 • ارائه اقدامات پرستاری قبل و بعد از عمل
 • راهنمایی و مشاوره با مددجو در صورت ارجاع به سایر منابع تخصصی ، حمایتی ، اجتماعی
 • انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت
 • ترخیص و آماده سازی بیمار
 • تحویل گرفتن بخش از پرسنل شیفت قبل به پرسنل شیفت بعد بر بالین بیماران
 • شرکت و همراهی با پزشکان در محیط بیماران
 •  ثبت کلیه اقدامات انجام شده
 • انجام احیاء قلبی ریوی( CPR)

 

شرح وظایف بهیاران شاغل در بخش جراحی 

 • کسب دستور ، برنامه کار از مسئول شیفت
 • کمک در امر پذیرش
 • انتقال بیمار از بخش به بخش دیگر
 • کنترل V/S
 • تزریقات عضلانی ، وریدی ،زیر جلدی ، واکسن تحت نظارت مسئول شیفت
 • آمادگی قبل و بعد از عمل
 • تعویض پانسمان
 • EKG  
 • کشیدن بخیه
 • آماده کردن بیمار در موارد لزوم جهت انجام معاینات پزشکی
 • گذاشتن سوند معده و شستشوی معده
 • شرکت در کلاسهای باز آموزی
 • حفظ امنیت بیمار در رابطه با پیشگیری از بروز حوادث
 • انجام سایر امور حرفه ای طبق دستور مسئول شیفت

**********************************************************************************************************


شرح وظایف منشی در بخش جراحی عمومی 

 • کسب دستور و برنامه کار از سرپرستار یا مسئول شیفت
 • انجام امور مربوطه به پذیرش ، بستری و ترخیص بیماران شامل: دریافت پرونده در هنگام پذیرش ، آماده کردن پرونده ، تکمیل روزانه کلیه فرمها و اوراق پرونده و مطابقت دادن با مشخصات بیمار
 • جمع آوری و آماده نمودن پرونده بیماران ترخیصی و تحویل به حسابداری بیمارستان
 • کنترل برگ خروج بیماران در هنگام ترخیص
 • مرتب نگهداشتن ایستگاه پرستاری و اماده کردن اوراق و دفاتر مورد لزوم بخش
 • تنظیم اوراق اداری و درخواستهای مختلف در صورت لزوم ، ارسال و پیگیری آن به بخشها و سایر قسمتها
 • تهیه آمار روزانه بیماران
 • ثبت حوادث در فرم مربوطه
 • آماده کردن یاداشتهای مورد نیاز بخش ( نوشتن ، تکثیر و پاکنویس برنامه کاری کارکنان و ارسال به دفتر پرستاری )
 • آماده نمودن و نوشتن برگ درخواستهای انبار و خریدهای مستقیم ، تعمیرات و پیگیری امور مربوط به ان )
 • پاسخ به تلفنها و دریافت و رساندن پیغامها به پزشکان ، کادر پرستاری ، کارکنان و بیماران
 • رسیدگی به مشکلات و سئوالات بیمار و خانواده در امور پذیرش و ترخیص
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق
نظر شما :
captcha