۱۴۰۱ سه شنبه ۱۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۰ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۲۷ فروردين    تعداد بازدید : 1970

 


 

نسرین علیدادی

 

مسئول بلوک زایشگاه

تلفن تماس: 03442428814

داخلی1097

 


شرح فعالیت

فعاليت انجام شده در اين بخش:

 • مراقبت از مادران باردار تحت نظر
 • انجام زایمان طبیعی(با یا بدون بی دردی اسپینال)
 • آماده سازی بیماران جهت انجام عمل سزارین و عمل های اوژانس و الکتیو زنان
 • انجام واکسیناسیون بدو تولد
 • آموزش های حین بستری و ترخیص
 • معرفی اتاق ها ی ال دی آر و آموزش زایمان فیزیولوژیک به مادران باردار قبل از زایمان

 

روند پذیرش بیمار در بخش :

در ابتدا بیماران طبق سطح بندی تریاژ مامایی پذیرش و تریاژ میشوند و برحسب امتیاز و نیامند اقدامات مربوطه چه بصورت اورژانسی و چه سرپایی ادمیت شده و به پزشک زنان اطلاع داده میشود و تصمیم گیری انجام میشود.

شرح وظایف ماما مسئول بخش زایشگاه

الف)جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی:

 • تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان
 • برنامه ریزی  بمنظور بهبود کیفیت خدمات مامایی در بخش زایمان و سایر بخش های مرتبط
 • برنامه ریزی در جهت اجرای استاندارد ها دستورالعمل های مربوط به خدمات مامایی
 • تعیین وظایف  تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت درشیفت های مختلف 
 • کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه
 • برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید در خصوص قوانین و مقررات مربوطه
 • برنامه ریزی جهت آموزش به زائو پس از زایمان(مراقبت از خود و نوزاد – وسایل تنظیم خانواده)
 • برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری و تحویل تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری
 • برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت...

 

ب)سازماندهی:

 • تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان درجهت حل مشکلات واحد مربوطه.
 • برقراری امنیت شغلی در جهت ایجاد فضای مناسب بمنظور ارتقا سطح خدمات ارائه شده
 • توجه به نیازهای کارکنان ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
 • برقرری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطهو سایر واحدها
 • انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس
 • ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحد ها
 • شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان مددجویان بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
 • همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارشات لازم
 • همکاری با کمیته های بیمارستانی از جمله کمیته کنترل عفونت از نظر نمونه برداری دوره ای از محیطو وسایل بطور مستمر
 • تشکیل برنامه های آموزشی مامایی به شکل منظم و فراهم آوردن امکانات لازم جهت شرکت کارکنان مامایی دردورههای آموزشی ضمن خدمت
 • مشارکت و همکاری در آموزش و برنامه ارزشیابی دانشجویان کاراموزان در اتاق زایمان بخش بعد از زایمان  و اتاق معاینه و سایر واحد های زیر ربط 
 • مشارکت و همکاری در پژوهش ها  و تحقیقات و اطلاع از تکنیک ها  و پدیده های علمی نوین مامایی  و آموزش آن به کارکنان مربوطه
 • تکمیل فرم ارزشیابی  مصوبه کارکنان مامایی واحد مربوطه .ج)هدایت و رهبری  کنترل و نظارت و ارزشیابی
 • کنترل حضور و غیاب پرسنل ماماییواحد مربوطه *نظارت بر حسن اجرای امور محوله بر کارکنان مامایی
 • ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر مامایی *نظارت وارزشیابی مستمر بر رعایت معیار های رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق.

 

نظر شما :
captcha