۱۴۰۱ سه شنبه ۱۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۰ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد    تعداد بازدید : 1290

خدیجه بلوردی  

مسئول دبیرخانه  

 

شماره تماس: 03442428830   

   

 

 

 

 

 

 

 


شرح وظایف 

 •  ثبت مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در برنامه اتوماسیون اداری
 • تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
 • تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز جهت ارائه به مقام  مافوق
 •  دریافت و اعلام وصول نامه هایی که از ادارات و سایر واحدها به مرکز ارسال میگردد
 •  پیگیری انجام امور مربوط به صدور مکاتبات پزشک قانونی و سایر ارگانها با هماهنگی واحد پذیرش و مدارک پزشکی بیمارستان و مسئولین مربوطه
 • ارجاع نامه به گیرنده آن دربرنامه اتوماسیون اداری
 • پرینت نامه و ارسال آن به گیرندگانی که دارای برنامه اتوماسیون اداری نمی باشند .
 • اسکن نمودن کلیه نامه های وارده (خارج از واحد دانشگاه )و ثبت و شماره گذاری آنها
 • پرینت نامه های ارسالی به واحد های خارج از سازمان از جمله بانک ها و بیمه ها و ممهور نمودن آنها
 • ثبت کلیه فاکس های دریافتی و ارسال به واحد مربوطه
 • بایگانی کلیه نامه ها دربرنامه اتوماسیون اداری
 • پیگیری کلیه نامه طبق دستور مقام مافوق
 • انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق

 

نظر شما :
captcha