۱۴۰۱ سه شنبه ۱۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۰ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد    تعداد بازدید : 1333

 


 

شهین یزدان پناه                                                      

کارشناس مسئول واحد کارگزینی                                                          

 

شماره تماس:03442427457

 

 


شرح وظایف:

تهیه احکام پرسنلی (رسمی، پیمانی، طرحی، قراردادی تبصره ۳ و ۴ و قرارداد پزشک خانواده)

انجام امور مربوط به ارتقاء گروه (طبقه)

انجام امور مربوط به نقل و انتقال کارکنان

انجام امور مربوط به انتصاب کارکنان

انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت پرسنل (شرکتی به قراردادی، قراردادی به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی)

انجام امور مربوط به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و قراردادی

انجام امور مربوط به تمدید مأموریت نیروهای مأمور

انجام کلیه مکاتبات مربوط به تغییر ردیف

صادر نمودن انواع ابلاغ ها

تهیه و تنظیم لیست گواهی انجام کار پرسنل

تنظیم انواع لیستهای هزینه مهد، حق لباس، و...

انجام کلیه امور مربوط به ارزشیابی کارکنان و اجرای صحیح آن

انجام کلیه امور مربوط به اعلام شروع بکار و پایانکار، توقف از طرح و انصراف از طرح نیروی های مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

انجام کلیه امور مربوط به مرخصی ها و ذخیره مرخصی ها

انجام کلیه امور مربوط به مأموریت ها

تهیه و تنظیم لیست گواهی انجام کار پرسنل

تهیه و تنظیم انواع گزارشات از جمله گزارشات آماری

 

نظر شما :
captcha