۱۴۰۱ سه شنبه ۱۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۰ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير    تعداد بازدید : 2795

خدمات مرکز بهداشت بافت

خدمات اساسی بهداشت مبتنی است بر مراقبتهای اولیه بهداشتی كه با شیوه هایی از نظر عملی ، از نظر علمی معتبر و از نظر اجتماعی پذیرفتنی با بهای عادلانه و قابل دسترس برای تمامی آحاد جامعه می باشد که شامل:

 • شناخت و الویت بندی مشکلات بهداشتی منطقه و پیگیری حل آنها
 • آموزش ارتقاء سلامت و بهبود و اصلاح سبك زندگی
 • اصلاح و بهبود تغذیه
 • تامین آب آشامیدنی و غذای سالم ،كنترل و نظارت بر مراكز تهیه و توزیع مواد غذایی ، اماكن عمومی و مراكز آموزشی پژوهشی ، تفریحی و زیارتی و بهسازی محیط
 • بهداشت باروری ،مراقبت كودكان ، مادران ، زایمان سالم و مراقبت و بهداشت سالمندان
 • پیشگیری و مراقبت از بیماریهای واگیر و غیر واگیر
 • مراقبت و بهداشت دهان و دندان و خدمات دندان پزشكی
 • تدارك داروهای اساسی مورد نیاز مراقبتهای بهداشتی و درمانی
 • خدمات بهداشت روان، مشاوره بیماریهای عفونی و رفتاری
 • كنترل و نظارت بر كارگاهها و كارخانجات صنعتی
 • پیشگیری و مراقبت از سلامت دانش آموزان
 • جمع آوری و بررسی گزارش فعالیت واحد های تابعه و گزارش به مسئولین مافوق
 • بـرنـامـه ریـزی گـسـتـرش و راه انـدازی واحـدهـای بـهداشتی متناسب با تغییرات جمعیتی و تامین دسترسی سهل جامعه به خدمات بهداشتی .
 • پیگیری و جلب مشاركت مردم در بهبود خدمات، خودیاری و ...
 • تدارك و پشتیبانی فنی، اداری و مالی خانه های بهداشت و مراكز بهداشتی درمانی
 • جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برنامه های مختلف بهداشتی،آمارهای حیاتی
نظر شما :
captcha