۱۴۰۱ سه شنبه ۱۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۰ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۲۷ فروردين    تعداد بازدید : 4392

فرشته عسکرعباسی

مسئول امور مالی

  

شماره تماس: 03442427457                                                                                  

 

 
 

 

شرح وظایف:

 • تهیه و تدوین صورتهای مالی واحد و نظارت مستمر بر عملیات امور مالی تطبیق کلیه پرداختها

 • با قوانین وآئین نامه ومقررات حالم بر دانشگاه وارسال به موقع صورتهای مالی وسایر گزارشات مدیریتی مورد لزوم به امور مالی

 • هماهنگی در اجرای قوانین ومقررات حالم بر عملیات مالی وحفظ حراست از اسناد ودفاتر مالی

 • پیگیری ونظارت مستمر بر صحت وصول به موقع در آمدها ی واحد

 • حفظ وشناسائی وهم چنین نگهداری حساب اموال – ماشین آلات – تجهیزات- وسایر دارییهای واحد

 • کنترل امضاء اسناد مالی واوراق تعهد آور بر اساس تفویض اختیارات ریاست محترم دانشگاه

 • اجرای کد ینگ وسر فصلهای اعلام شده توسط مدیریت امور مالی دانشگاه

 • اجرای عملیات مالی وتامین اعتبار کلیه پرداختها در چهار چوب بودجه ابلاغی تخصیصی

 • گزارش کتبی به امور مالی در مورد تشخیص پرداخت وجه خلاف قبل از پرداخت

 • واگذاری تنخواه گردان به مامورین خرید

 • نظارت بر اجرای امور محوله به امور مالی وامین اموال

 • مراقبت از پرداخت حقوق ومزایا- اضافه کار – ماموریت – کارانه – پاداشها – حق الزحمه و۰۰

 • امضاء اسناد ماالی و چک بانکی

 • پیگیری درآمدهای ارسالی و وصولی از سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد.

 • نظارت و کنترل درآمدهای نقدی و غیرنقدی واحدهای تابعه.

 • تهیه مواد و لوازم و اقلام مصرفی و غیرمصرفی واحدهای تابعه بر اساس اعتبارات و منابع موجود.

 • ایجاد اسناد هزینه ای مطابق با خریدهای انجام شده بر اساس اعتبارات و منابع موجود.

 • حسابرسی اسناد هزینه.

 • پرداخت حقوق و مزایای پرسنل.

 • ایجاد دفاتر کل، روزنامه و …. و ثبت اسناد هزینه های پرداخت شده.

 • بایگانی اسناد هزینه مالی و پرونده های مالی پرسنل. ‌

 • پیگیری درآمدهای ارسالی و وصولی از سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد.

 • نظارت و کنترل درآمدهای نقدی و غیرنقدی واحدهای تابعه.

 • تهیه مواد و لوازم و اقلام مصرفی و غیرمصرفی واحدهای تابعه بر اساس اعتبارات و منابع موجود.

 • ایجاد اسناد هزینه ای مطابق با خریدهای انجام شده بر اساس اعتبارات و منابع موجود.

 • حسابرسی اسناد هزینه.

 • پرداخت حقوق و مزایای پرسنل.

 • ایجاد دفاتر کل، روزنامه و …. و ثبت اسناد هزینه های پرداخت شده.

 • بایگانی اسناد هزینه مالی و پرونده های مالی پرسنل. ‌

نظر شما :
captcha