۱۴۰۱ يکشنبه ۱۳ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۲ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۲۷ فروردين    تعداد بازدید : 1498

 

    اصغر ایرانژاد

کارشناس نظارت بر درمان

شماره تماس : 03442428815

شماره داخلی: 1078

 

 


شرح وظایف:

  • نظارت بر عملکرد کلیه مراکز درمانی تحت پوشش در مورد ارائه خدمات صحیح ورعایت مقررات و ضوابط بهداشت

  • تهیه گزارشات حاصل از نظارتهای عادی –دوره ای-ویژه ازمراکز درمانی و ارائه به مافوق

  • نظارت بر اجرای صحیح تعرفه های مصوب وزارت بهداشت

  • بررسی شکایات واصله از عملکرد موسسات

  • نظارت وکنترل مجوزهای قانونی کار مراکز و موسسات درمانی تابعه

  • جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز درمانی و موسسات

  • تایید محل مطب ودفاتر کار بنا به درخواست متقاضیان

  • انعکاس وارسال دستورالعملها وضوابط نظارتی درمانی واجرایی کشوری در خصوص مسایل درمانی به مراکز تابعه

  • شرکت در کارگاههای آموزشی و جلسات بر گزار شده در حوزه معاونت وسایر

نظر شما :
captcha