۱۴۰۱ سه شنبه ۱۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد    تعداد بازدید : 1490

اختر گله داری

مسئول واحد درامد   

 

شماره تماس: 03442428815

 

داخلی 1074

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

آشنایی کامل با آئین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه وسایر مقررات وقوانین مربوط با امور مالی

رسیدگی به اسناد درآمد وکنترل آنها با صورت حسابها

کنترل وثبت عملیات درآمد مراکز تابعه در دفاتر ویا نرم افزار رایانه مربوطه

دریافت قبوض ، سه برگی از استان وثبت در درفاتر ویارایانه براساس تعداد وسریال تحویلی

تحویل قبوض سه برگی براساس میانگین مصرفی به مراکز بهداشتی درمانی تابعه وثبت در دفاتر

دریافت مدارک وآمار قبوض صادره مصرفی ماهانه مراکز وثبت عملیات در دفاتر وحسابرسی از مدارک ارسالی به حسابداری شبکه

تهیه گزارش ماهانه مصرف قبوض ومیزان درآمدهای نقدی وبیمه ای وارسال به استان

دریافت فیشهای واریزی درآمد نقدی از متصدیان پذیرش ( صندوق) مراکز وسایر واریزیها برابر جداول زمانبندی شده وثبت سند مربوطه مربوطه

دریافت صورتحساب بانکی حساب در آمد شبکه از بانک وکنترل ومطابقت با فیشهای واریزی وتهیه صورت مغایریت بانکی حساب درآمد

ارسال در آمد شبکه به حساب در آمد دانشگاه بصورت ماهیانه

تهیه وتنظیم صورتحساب وتراز مالی درآمد ماهیانه شبکه وارسال به امور مالی دانشگاه

تهیه آمار ماهیانه وسالینه درآمد شبکه ، محاسبه درصد افزایش ویا کاهش درآمد وپیگیری علت کاهش وافزایش در آمد مربوطه

نظارت بر تنظیم صورتحساب های بیمه ای وارسال به موقع به سازمانهای بیمه گر طرف قرار داد وثبت در دفاتر ویا رایانه

 

نظر شما :
captcha