۱۴۰۱ سه شنبه ۱۲ مهر

Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
گزارش خطا
Collapse معرفیمعرفی
شهرستان بافت
بیمارستان خاتم الانبیا(ص)
مرکزبهداشت
دانشکده آموزش عالی سلامت
مکان های گردشگری
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
Collapse شبکه بهداشتشبکه بهداشت
ریاست
معاون اجرایی
Collapse مرکز بهداشتمرکز بهداشت
ریاست
معاونت فنی
حراست
روابط عمومی
Collapse بیمارستانبیمارستان
Collapse معرفیمعرفی
چارت سازمانی
تاریخچه
تیم مدیریتی
نقشه
رسالت
درجه اعتباربخشی
Collapse بخش هابخش ها
Collapse درماندرمان
بخش زنان
دیالیز
زایشگاه
اتاق عمل جنرال
بخش جراحی
بخش اطفال
icu
ccu
اورژانس
Collapse واحد پشتیبانواحد پشتیبان
درآمد
امور مالی
دفتر پرستاری
بهبود کیفیت
تجهیزات پزشکی
تاسیسات
حراست
فناوری اطلاعات
بهداشت محیط
کارگزینی
دبیرخانه
Collapse پاراکلینیکپاراکلینیک
داروخانه
ازمایشگاه
سی تی اسکن
سونوگرافی
رادیولوژِی
Collapse آموزشآموزش
سلامت معنوی بیماران
Collapse آموزش همگانیآموزش همگانی
تالاسمی
فشارخون
دیابت
سکته مغزی
سکته قلبی
سرطان
Collapse خودمراقبتی پرسنلخودمراقبتی پرسنل
بهداشت شغلی در بیمارستان
مدیریت استرس
پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
واحد نظارت بر درمان
Collapse مرکز بهداشتمرکز بهداشت
Collapse واحد های اداریواحد های اداری
امور مالی
امور ساختمانی
امور اداری
کارگزینی
Collapse واحد های فنیواحد های فنی
گسترش
آموزش سلامت
بهداشت مدارس
بهداشت خانواده
بهداشت محیط و حرفه ای
سلامت روان
Collapse بیماری هابیماری ها
غیر واگیر
واگیر
دارویی
Collapse مرکز جامع سلامت شهریمرکز جامع سلامت شهری
مرکز ولی عصر
پایگاه ولی عصر
پایگاه علی اصغر
پایگاه خاتم الانبیاء
پایگاه امام محمد باقر
Collapse مراکز جامع سلامت روستاییمراکز جامع سلامت روستایی
مرکز شهید بهشتی
مرکز گوغر
مرکز بیدکردوئیه
مرکز طرنگ
مرکز کیسکان
مرکز دشتاب
مرکز خبر
Collapse مرکز بزنجانمرکز بزنجان
پایگاه بزنجان
مرکز شهری روستایی بزنجان
Collapse مراکز آموزشیمراکز آموزشی
مرکز آموزش عالی سلامت
مرکز آموزش بهورزی
فرهنگ ایمنی بیمار
Collapse راهنمای مراجعینراهنمای مراجعین
سامانه 190
Collapse مرکز بهداشتمرکز بهداشت
Collapse فرایندهافرایندها
غربالگری نوزادان سه-پنج روز
مشاوره قبل از ازدواج
فرایند تایید محل کسب اصناف
فرایند دریافت کارت بهداشت
Collapse بیمارستانبیمارستان
برنامه پزشکان
Collapse فرایندهای بیمارستانفرایندهای بیمارستان
فرایند پذیرش بیمار
فرایند اعزام
فرایند بستری
فرایند ارئه خدمات آزمایشگاه
فرایند ارئه خدمات سرپایی
فرایند ارئه خدمات تصویر برداری
رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات
منشور حقوق بیمار
پمفلت راهنمای مراجعین
قوانین بستری
بیمه های طرف قرارداد
تعرفه ها
پزشکان
رسیدگی به شکایات
تلفن های ضروری
آدرس و تماس
نقشه سایت
تماس با ما