۱۴۰۱ سه شنبه ۱۲ مهر

icu

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۲ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۳ مرداد    تعداد بازدید : 1683

 

 طلعت دهقانی                    

مسئول بخش مراقبت های قلبی icu

 

شماره تماس: 03442428815

داخلی: 1115

   

 

 

 

 

 

 

 


 

شرح فعالیت

شرح وظایف مسئول بخش

 • برنامه ریزی جهت برنامه کاری بخش ( انتخاب و آموزش نیروی انسانی )

 • شرکت در کلاسهای آموزشی و افزایش دانش و ارتقاء معلومات

 • بررسی امکانات و تجهیزات موجود در بخش از نظر سالم بودن

 • برنامه ریزی جهت کنترل عفونت در بخش

 • هماهنگی و تغییر شکل ظاهری بخش جهت بهبود روحیه بیمار و همکاران

 • ارسال آمار بخش به دفتر پرستاری و بخش آمار و مدارک پزشکی

 • نظارت بر سالم بودن مانیتورهای موجود در بخش

 • نظارت فعالیتها و عملکرد کارکنان

 • بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات

 • تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان

 • تنظیم برنامه کار پرسنل تحت نظارت در شیفت های مختلف

 • تقسیم کار

 • برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیما ر

 • برنامه ریزی جهت اگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استاندارها ، محیط فیزیکی ، وسایل و تجهیزات

 • پیش بینی نیازهای بخش از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری آن

 • برنامه ریزی جهت تغییر و تحول تجهیزات بخش در هر شیفت کاری

 • تشکیل جلسات درون بخشی و جلب مشارکت پرسنل در جهت حل مشکلات بخش

 • توجه به نیازهای پرسنل و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

 • انجام مراقبتهای پرستاری در مواقع اورژانس

 • شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، بیماران جهت بهبود وضعیت

 • مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت

 • مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان

 • کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی

 • تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی

 • ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق بررسی رضایت مندی

 • کنترل و پیگیری و ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای

 

شرح وظایف پرستار شاغل در بخش

 • پذیرش بیمار و دقت در تحویل کامل مدارک بیمار
 • شرکت در کلاسهای آموزشی و افزایش دانش و ارتقاء معلومات
 • بررسی امکانات و تجهیزات موجود در بخش از نظر سالم بودن در شیفت مربوطه
 • همکاری جهت کنترل عفونت در بخش
 • هماهنگی در تغییر شکل ظاهری بخش جهت بهبود روحیه بیمار و همکاران
 • همکاری در تهیه آمار بخش جهت ارسال به دفتر پرستاری و بخش آمار و مدارک پزشکی
 • نظارت بر سالم بودن مانیتورهای موجود در بخش در شیفت مربوطه
 • تشخیص دیس ریتمی های مختلف و اطلاع به پزشک  
 • ارزیابی وضعیت درد و تدابیر جهت تسکین درد
 • ارائه مراقبتهای لازم پس از انجام روشهای تشخیصی و درمانی بخصوص روشهای تهاجمی مانند : آنژیوگرافی ، گذاشتن پیس میکر و غیره ... 
 • اعلام کد و شروع اقدامات احیاء قلبی - ریوی
 • تنظیم و به کار گیری شوک در مواقع ضروری
 • ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیما ر به مسئول شیفت بعدی
 • برنامه ریزی جهت اگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استاندارها ، محیط فیزیکی ، وسایل و تجهیزات
 • انجام حمایت روانشناختی از بیماران و خانواده بیماران
 • تغییر و تحول تجهیزات بخش و فعالیتهای پرستاری در هر شیفت کاری
 • انجام مراقبتهای پرستاری در مواقع اورژانس
 • شرکت در جلسات درون بخشی و ارائه راهکار و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت کارکنان و بیماران 
 • شرکت در برنامه های آموزش ضمن خدمت
 • مشارکت و همکاری در امر آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در شیفت کاری خود

 

نظر شما :
captcha